Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh nhiều hồ đập mất an toàn trước mùa mưa lũ

An toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ là một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra hàng đầu. Thế nhưng ở Hà Tĩnh, rất nhiều công trình hồ đập hiện đang tồn tại nguy cơ, thậm chí là ẩn họa, đe dọa sự an toàn khi xảy ra…

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP