Trong nước

Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng quyết tâm bám sát 5 nhiệm vụ đột phá và 16 giải pháp triển khai kế hoạch năm 2023

Sáng 30/12, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện và một số doanh nghiệp xây dựng tiêu biểu cùng tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị Sở Xây dựng bám sát các địa phương để kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.


Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Văn Tình – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã chia sẻ một số kết quả đạt được của ngành Xây dựng năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Cụ thể, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 9 huyện đã được thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng huyện (còn lại huyện Kỳ Anh đang trong quá trình hoàn thiện đồ án); có 16 đô thị các loại (1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 13 đô thị loại V), đến nay tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 30,0%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 61%, các dự án đầu tư xây dựng triển khai đều lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất).

Đã thực hiện việc thẩm định: 27 đồ án quy hoạch, 32 đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch, 116 quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, giới thiệu 12 địa điểm; tham gia chủ trương đầu tư, điều chỉnh 98 dự án; nghiệm thu đưa vào sử dụng 07 dự án; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 7 công trình; thẩm định Báo cáo NCKT 80 công trình, dự án; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: 34 công trình.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp với tổng số tiền 2.308.627.000 đồng, thu hồi số tiền 450.794.000 đồng; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính với 16 tổ chức, 01 cá nhân với tổng số tiền 1.010,75 triệu đồng.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng thời gian qua. Công tác quản lý chất lượng công trình vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu, vẫn còn một số công trình, dự án trên địa bàn chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng, phải khắc phục xử lý trước khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; công tác thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật một số chất lượng chưa cao, còn để xảy ra tồn tại dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện ở một số dự án, công trình; còn phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công; việc áp dụng đơn giá, định mức một số công việc xây dựng chưa phù hợp với quy định; chưa tuân thủ đầy đủ quy định, quy trình trong việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán, hợp đồng xây dựng.

Hội nghị đã được nghe 6 ý kiến phát biểu của đại diện một số huyện và doanh nghiệp ngành Xây dựng nêu lên một số vấn đề khó khăn và kiến nghị được quan tâm, phối hợp như: Quy hoạch hạ tầng chưa đồng bộ, chồng chéo; vấn đề thu hút đầu tư về xây dựng còn nhiều hạn chế, nguồn vật liệu xây dựng như đất, cát khan hiếm, giá vật liệu xây dựng tăng cao; giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng thấp…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao thành tích của ngành Xây dựng đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng bám sát các địa phương để kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Ông Nguyễn Quốc Hà – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẳng định, ngành Xây dựng quyết tâm, đồng lòng tập trung triển khai 5 nhiệm vụ đột phá và 16 giải pháp chủ yếu để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023.


Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hà – Giám đốc Sở xây dựng đã thẳng thắn thừa nhận những khiếm khuyết của cán bộ Sở trong quá trình phối kết hợp với các đơn vị, cơ sở. Đồng thời khẳng định, ngành Xây dựng sẽ bám sát 5 nhiệm vụ, giải pháp đột phá như: Đổi mới phương thức quản lý; tập trung quyết liệt trong đổi mới nhận thức cho đội ngũ, nhân lực ngành Xây dựng về pháp luật; quyết liệt thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh để triển khai đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số; rà soát để xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình và triển khai thực hiện quyết liệt Quy hoạch vùng tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 0/11/2022. Đặc biệt quan tâm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng; đạo đức công vụ đối với đội ngũ số cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng.

Năm 2023, ngành Xây dựng sẽ quyết tâm, đồng lòng tập trung triển khai 5 nhiệm vụ đột phá và 16 giải pháp chủ yếu để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tác giả: Uyên Uyên

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP