Trong nước

Hà Tĩnh: Giới thiệu, bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tham dự hội nghị.

Chiều 20/12, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cốt cán toàn tỉnh lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Giới thiệu, bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Lãnh đạo tỉnh tham gia bỏ phiếu tín nhiệm và giới thiệu, quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng giới thiệu quy trình, nguyên tắc, phạm vi đối với những cán bộ được quy hoạch, tham gia bỏ phiếu. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch thông qua tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và một số chức danh cán bộ lãnh đạo của tỉnh; tờ trình xem xét, giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm và giới thiệu, quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt phải được tiến hành theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị và quy định của BTV Tỉnh ủy; phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp; việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ vào năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp.

Giới thiệu, bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ

Việc lấy phiếu tín nhiệm và giới thiệu, quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch. Kết quả phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được công khai trong tập thể lãnh đạo cùng cấp (ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị) và báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý, quyết định đối với chức danh cán bộ đó.

Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Những cán bộ có tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Đối với các cán bộ được giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định tại Nghị Quyết TW 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh cụ thể của BTV Tỉnh ủy.

Việc rà soát bổ sung quy hoạch lần này phải gắn với nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Những cán bộ đưa vào quy hoạch nói chung phải đủ tuổi để tham gia được 2 nhiệm kỳ, ít nhất cũng phải trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng)…

Tại hội nghị, đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu một cách dân chủ, số phiếu phát ra trùng với số phiếu thu vào.

Ngô Tuấn – Thế Công

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP