Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Thêm 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 9/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh đã họp xét, bỏ phiếu lần 1, công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

Ha Tinh: Them 23 xa dat chuan NTM - Anh 1

Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương phải chỉ đạo cơ sở xây dựng NTM đảm bảo tính bền vững

Theo đó, từ ngày 1/12 đến 8/12, Đoàn liên ngành đã tổ chức thẩm định kết quả thực hiện tại 30 xã thuộc các huyện, thành phố, thị xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Kết quả 30/30 xã đủ điều kiện bỏ phiếu.

Kết quả đánh giá của Đoàn liên ngành cho thấy, năm 2016 thực hiện Chương trình xây dựng NTM có nhiều khó khăn hơn so với các năm trước vì một số lý do như: Đầu năm rét đậm, rét hại, sự cố môi trường biển, cuối năm lũ lụt; tập trung cho công tác bầu cử Hội đồng nhân dân, UBND các cấp và có sự thay đổi cán bộ; nguồn lực hạn chế…

Song nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị nên kết quả thực hiện đạt khối lượng lớn, mức độ đạt chuẩn nhiều tiêu chí vượt trội, bền vững, đi sâu vào thực chất, chuyển biến từ hộ gia đình, các khu dân cư, phát huy vai trò chủ thể người dân được thể hiện rõ nét hơn. Tỷ lệ hài lòng của người dân với Chương trình xây dựng NTM đạt trên 93%.

Phát biểu tại buổi bỏ phiếu ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh yêu cầu: “Các thành viên BCĐ tỉnh bình xét khách quan, công bằng, nghiêm túc; cân nhắc khi bỏ phiếu bình chọn để đảm bảo tính chính xác. Việc xây dựng NTM phải làm thật, kết quả thật sự, vì sự phát triển bền vững về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Liên quan đến nợ xây dựng cơ bản, phải xác định được nguồn trả nợ khả thi, tuyệt đối không để nợ đọng”.

Ha Tinh: Them 23 xa dat chuan NTM - Anh 2

Các thành viên BCĐ NTM tỉnh bỏ phiếu lần 1 công nhận 23 xã đạt chuẩn NTM năm 2016

Bên cạnh những kết quả nổi bật, ông Sơn cũng dẫn ra một số tồn tại, hạn chế cơ bản như: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất ở một số xã, nhất là phát triển liên kết sản xuất còn hạn chế; hiệu quả hoạt động các HTX chưa cao; tiến độ thực hiện xây dựng các công trình chậm.

Các thành viên BCĐ xây dựng NTM tỉnh đã bỏ phiếu lần 1 và công nhận 23/30 xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Sắp tới tỉnh sẽ thành lập đoàn phúc tra lại một số xã đã đạt, chưa đạt và sẽ công kết quả chính thức trước 31/12/2016.

N.Thắng-T.Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP