Các Sở - Ban - Ngành

ĐH cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được hình thành sau việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh theo Kế hoạch số 06/KH-UBND-BĐM của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh và Quyết định số 542/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tại Đại hội, Công ty đã tiến hành thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, thông qua kế hoạch kinh doanh và tờ trình niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Chiều 9/1, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ I. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng tham dự đại hội.
Đại hội cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa chúc mừng HĐQT mới

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh có tổng vốn điều lệ là 157.926 triệu đồng, được chia thành 15.792.600 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 11.844.450 CP (chiếm 75% vốn điều lệ), bán đấu giá công khai là 3.339.550 CP (chiếm 21,14%), bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 588.600 CP (chiếm 3,73%), bán cho tổ chức công đoàng 20.000 CP.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh hoạt động trên lĩnh vực vệ sinh môi trường, thoát nước, điện chiếu sáng, quản lý chăm sóc cây xanh, quản lý giao thông đô thị…

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu ra HĐQT công ty và Ban kiểm soát với nhiệm kỳ hoạt động là 5 năm.

Đại hội cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: HĐQT mới của Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng; năng động sáng tạo, tự chủ, tâm huyết, trách nhiệm cao để hoạt động hiệu quả hơn.

Trong năm 2015, Công ty đặt ra mục tiêu tổng doanh thu đạt 75 tỷ đồng, nộp ngân sách 4,5 tỷ đồng, lợi nhuận 2,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chúc mừng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh về những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự mong muốn, HĐQT mới của Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng; năng động sáng tạo, tự chủ, tâm huyết, trách nhiệm cao để hoạt động hiệu quả hơn.

Không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động cả về vật chất và tinh thần; đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại ở tất cả các lĩnh vực SXKD nhằm giảm bớt sức lao động của con người; xây dựng chiến lược lâu dài để công ty đi vào phát triển chiều sâu…

Thế Công/baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP