Di tích - Thắng cảnh

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản khảo sát khảo cổ học tại Nghi Xuân

Với mục đích nghiên cứu các thông tin về địa danh, dấu tích khảo cổ, nguồn tư liệu lịch sử để hệ thống thêm nguồn tư liệu về vai trò cảng biển Hội Thống và mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia Nhật Bản – Đại Việt trong tiến trình lịch sử từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Ngoài ra, đoàn cũng tiến hành thám sát các dấu tích khảo cổ học khu vực Đền Huyện, bến Giang Đình, thị trấn Nghi Xuân.

Từ ngày 21/12 đến ngày 30/12, các nhà khảo cổ học Nhật bản phối hợp với khoa Lịch sử, Đại học Khoa hoc xã hội và nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) và các nhà nghiên cứu văn hóa Hà Tĩnh tiến hành khảo sát các dấu tích khảo cổ học bờ sông Lam.
hatinh24h1

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn công tác sẽ xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch nghiên cứu trong thời gian tới. Đây là chương trình hợp tác nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử quan hệ Việt Nam – Nhật Bản giữa Trường Đại học KHXH&NH (Đại học quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Chiêu Hòa (Nhật Bản), giai đoạn 2015 -2020.

Võ Đình Thi/ Sở VH,TT&DL

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP