Thạch Hà

Bị đạn lạc xuyên phổi khi đang cắt cỏ

Đang cắt cỏ ngoài đồng, bà Phan Thị Long bị một viên đạn bắn trúng từ sau lưng.

BÀI MỚI ĐĂNG