Trong nước

Ủy ban Kiểm tra 3 tỉnh kỷ luật, đề nghị kỷ luật tổ chức, cá nhân

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bến Tre vừa họp xem xét kỷ luật tổ chức, cá nhân.

Đề nghị xem xét kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, ngày 31/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có Thông cáo kết quả Kỳ họp lần thứ 24. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên: Đồng chí Ninh Tiên Hoàng, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế chịu trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nội dung vi phạm, bị xem xét, thi hành kỷ luật; tham mưu thực hiện một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống COVID-19 trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 3/2022 chưa đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 về nội dung vi phạm, bị xem xét, thi hành kỷ luật; chịu trách nhiệm liên đới trong việc một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vi phạm pháp luật, bị xử lý.

Thiếu sót, khuyết điểm của các đồng chí Ninh Tiên Hoàng và Nguyễn Trung Thành đã đến mức phải chuyển quy trình xem xét, xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đồng chí; yêu cầu các đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không để tái phạm.

Đồng chí Nay Phi La, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 chịu trách nhiệm trong việc Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 bị thi hành kỷ luật; trách nhiệm là người đứng đầu, để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện các gói thầu mua sắm tài sản, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế và một số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nay Phi La gây hậu quả, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành Y tế tỉnh.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nay Phi La; đối chiếu quy định về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí.

Kỷ luật khiển trách Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Thứ hai, xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Thực hiện kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk tại Kỳ họp thứ 20; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Y Mluck Kbuôr, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Kỷ luật khiển trách chi ủy viên phụ trách Trưởng Ban Tài chính Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 1/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp Kỳ thứ 17. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Đồng thời, qua kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy: Đồng chí Nguyễn Đức Linh, Trung tá, Quân nhân chuyên nghiệp, Chi ủy viên, phụ trách Trưởng Ban Tài chính Bộ đội Biên phòng tỉnh (từ tháng 4/2016 đến nay) có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý và sử dụng tài chính của đơn vị, vi phạm pháp luật về kế toán, ngân sách, quy định của ngành về công tác bảo đảm, quản lý tài chính, tài sản trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đức Linh bằng hình thức khiển trách.


Bến Tre xem xét thi hành kỷ luật đảng viên

Chiều 1/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức kỳ họp lần thứ 13 để xem xét, kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Thạnh Phú; xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết kiếu nại kỷ luật Đảng. Tham dự có các đồng chí thành viên UBKT Tỉnh ủy; thành viên Đoàn kiểm tra 139, 140, 141.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Thạnh Phú
Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã có một số khuyết điểm, hạn chế như:

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan; thiếu kiểm tra, giám sát để một số cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy không xây dựng chương trình, thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giám sát chưa kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. Hồ sơ lưu trữ của một số đoàn kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ.

Đối với UBKT Huyện ủy tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Chậm hướng dẫn các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyên ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan có liên quan. Chưa thực hiện đầy đủ chức năng, thẩm quyền về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức kiểm tra tài chính đảng; công khai kết quả sau các kỳ họp UBKT Huyện ủy theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục đối với những khuyết điểm, hạn chế nêu trên.

Tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra; luân chuyển cán bộ theo quy định của Trung ương, tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công khai kết quả sau các kỳ họp. Kịp thời xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết và chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; lưu trữ hồ sơ theo quy định. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thứ hai, xem xét thi hành kỷ luật, kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Nhơn, nhiệm kỳ qua đã thiếu kiểm tra, giám sát trong việc quản lý tài chính, ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản để xảy ra sai phạm; gây thất thoát ngân sách nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Lê Mộng Linh, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Bí thư Chi bộ Quân sự xã; cảnh cáo đồng chí Dương Văn Huyện, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Nhơn.

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh thời gian qua, đồng chí Lê Văn Minh thiếu kiểm tra và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về cấp phép khai thác cát, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; chỉ đạo miễn tiền thuê đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí Lê Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Thứ ba, cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bến Tre đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP