Xe

Trung tâm đăng kiểm tại Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ xe mới

Theo phản ánh của ông Lê Công Nam (Hà Tĩnh), Thông tư 16/2021/TT-BGTVT đã được ban hành nhưng các trung tâm đăng kiểm ở Hà Tĩnh vẫn chưa thực hiện đăng kiểm xe mới. Ông Nam đã đến 2 Trung tâm đăng kiểm là 38-01D và 38-03D nhưng nhân viên báo là chưa có chỉ đạo của cấp trên nên chưa thực hiện.

Về vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Khi nhận được thông tin phản ánh của khách hàng, Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã liên hệ 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-01D và 38-03D, yêu cầu 2 trung tâm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Hiện nay 2 trung tâm trên đã tiếp nhận hồ sơ xe mới và cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe mới theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT ngày 22/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP