Tài sản, thu nhập của quan chức: Không giải trình được, thu hồi ngay?

Cần bổ sung quy định công khai tài sản, thu nhập của các lãnh đạo chủ chốt lên các phương tiện thông tin đại chúng để cả xã hội giám sát, nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình, sự liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hà Tĩnh: Thu nhập gần 300 triệu đồng/năm nhờ cây chanh leo

Sau hơn 1 năm đưa vào sản xuất ở 2 xã Đức Hương và Hương Quang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), cây chanh leo đang khẳng định giá trị kinh tế vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác với mức thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng/ha/năm.

Những đối tượng phải kê khai 9 loại tài sản, thu nhập từ 16/12?

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Mục tiêu chính của thông tư là nhằm tăng cường sự minh bạch trong sở hữu tài sản của nhiều đối tượng, cũng như hướng đến khả năng có thể góp phần hạn chế tham nhũng.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 (sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản số 4209/UBND-NC, yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2013.

TOP