Tin Hà Tĩnh

Sở Xây dựng Hà Tĩnh thẩm định 357 hồ sơ dự án, thiết kế dự toán xây dựng

Năm 2020, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thẩm định 357 hồ sơ thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng; tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực ngành quản lý; hướng dẫn, trả lời cho các chủ thể trong hoạt động xây dựng về quản lý quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng, hạ tầng kỹ thuật…

Ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành Xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


Trong năm qua, Sở đã thực hiện thẩm định 25 đồ án quy hoạch, 29 đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch, 183 quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; giới thiệu địa điểm xây dựng, tham gia ý kiến chủ trương đầu tư 221 dự án.

Đặc biệt, Sở thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phát triển đô thị. Đến nay, hệ thống đô thị đã có sự chuyển biến tích cực về chất lượng, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 28%. Quy mô đô thị được mở rộng, bộ mặt đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản đạt được những kết quả tích cực. Sở đã lấy ý kiến về hồ sơ mời thầu dự án Khu đô thị Hàm Nghi thuộc các phường Thạch Linh, Hà Huy Tập (Thành phố Hà Tĩnh) và các xã Thạch Tân, Thạch Đài (huyện Thạch Hà); lập kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2021 đảm bảo tính khả thi trong thực hiện và phù hợp với các quy định hiện hành; tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 4 dự án phát triển nhà ở...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Dịp này, ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh cũng trao bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho Văn phòng Sở Xây dựng.


Công tác cải cách hành chính được chú trọng từ khâu rà soát, tham mưu ban hành các thủ tục hành chính theo quy định, công bố kịp thời. Hiện nay, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật được giảm 50% thời gian so với quy định.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành Xây dựng, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm đến quy hoạch, để tạo động lực phát triển và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc hoàn thành thủ tục công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra ở cơ sở để siết chặt công tác giám sát đầu tư xây dựng của địa phương…

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đề nghị: Cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và kiểm tra sau cấp phép xây dựng…

Ông Tô Thái Hòa – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Tĩnh cho rằng: Sở cần xem xét xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng để có cơ sở quản lý, quan tâm đến quy hoạch hạ tầng các vùng ven đô, trật tự xây dựng khu vực nội đô.

Năm 2021, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tập trung tham mưu ban hành quy định điểm tập kết kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh, bộ đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp tục triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Hàm Nghi; rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch nông thôn và quy hoạch xây dựng khác theo quy định để phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030 đã được UBND phê duyệt tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/02/2017. Phổ biến các văn bản pháp luật mới cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản kết nối với hệ thống của Bộ Xây dựng; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tác giả: Uyên Uyên

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP