Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ

Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ qua, Sở Xây dựng đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo sát các nghị quyết, chương trình của tỉnh, vận dụng vào từng nhiệm vụ cụ thể nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý.

TOP