Các Sở - Ban - Ngành

Qũy Đầu tư phát triển Hà Tĩnh: Một mô hình hoạt động rất hiệu quả

Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh là một tổ chức tài chính nhà nước tại địa phương, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính không vì mục đích lợi nhuận nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

Sau bốn năm hoạt động, Quỹ đã phát huy tốt vai trò là chủ thể khởi xướng, dẫn dắt và cung cấp “vốn mồi” cho các hoạt động đầu tư phát triển và đặc biệt chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Định hướng hoạt động đúng đắn

Quỹ được thành lập tháng 12 năm 2012, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Quỹ đã định hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện có hiệu quả trên các mặt như sau:

Về nguồn vốn hoạt động:  từ lúc mới thành lập với nguồn vốn ngân sách cấp chỉ có 59 tỷ đồng, đến nay, sau gần 4 năm hoạt động, tổng số vốn do Quỹ quản lý hiện tại khoảng gần 1000 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn hoạt động của Quỹ khoảng gần 600 tỷ, các nguồn vốn ủy thác do quỹ quản lý khoảng gần 400 tỷ đồng).

Công ty cổ phần bến xe Hà Tĩnh vay từ nguồn vốn WB để đầu tư xây dựng là một mô hình hoạt động rất hiệu quả, chuyên nghiệp, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại

Về công tác huy động vốn: với nguồn vốn ban đầu nhỏ bé do ngân sách cấp, bài toán đặt ra đối với quỹ là làm sao để huy động được các nguồn vốn đặc biệt là các nguồn vốn dài hạn có lãi suất thấp từ các tổ chức tài chính nước ngoài để nâng vốn hoạt động của quỹ lên đạt qui mô đủ để đầu tư và cho vay các chương trình dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh.

Sau khi ổn định mô hình và tổ chức bộ máy của quỹ, ngay trong năm 2013, Quỹ đã chủ động làm việc với các tổ chức tài chính nước ngoài như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ hỗ trợ phát triển Pháp (AFD) và trong năm 2014 Quỹ đã được WB thẩm định là đủ năng lực để tiếp cận huy động vốn cho các tiểu dự án với lãi suất ưu đãi 4%/năm từ nguồn vốn 189 triệu USD của WB thông qua bảo lãnh của Bộ Tài chính.

Đến nay quỹ đã huy động và cho vay các dự án bao gồm: Bến xe Hà Tĩnh, Phương tiện vận tải công cộng ô tô Buýt tuyến Hà Tĩnh – Hương Sơn, Trường Mầm non Đức Trí, chợ Kỳ Anh, Trường Mầm non tư thực Nguyễn Du-thị xã Hồng Lĩnh, Dự án chợ Hồng Lĩnh với tổng số tiền cho vay hơn 250 tỷ đồng trên tổng số 390 tỷ tổng mức đầu tư các dự án.

Như vậy, ngoài việc huy động vốn từ WB cho các dự án thì Quỹ đã thực hiện rất tốt việc huy động vốn từ khu vực tư nhân vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại các địa phương ( khoảng gần 140 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của các chủ đầu tư). Các dự án trên đều thực hiện đảm bảo tiến độ, giải ngân kịp thời và hoạt động có hiệu quả cả về mặt kinh tế xã hội.

Về công tác cho vay các dự án: ngoài các dự án cho vay từ nguồn vốn WB nói trên, Quỹ đã xem xét cho vay và hoàn thành giải ngân các dự án từ nguồn vốn của Quỹ như: Trung tâm đăng kiểm; Tuyến xe buýt Hà Tĩnh – Hương Khê; Chợ Hội Cẩm Xuyên; Trường THPT Kỳ Anh; Trường THPT Nguyễn Trung Thiên với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Về công tác góp vốn và đầu tư trực tiếp: Ngoài việc cho vay dự án Bến xe Hà Tĩnh, thực hiện chủ trương xã hội hóa của Tỉnh Quỹ đã góp vốn 8,9 tỷ đồng chiếm 51%  để thành lập Công ty cổ phần Bến xe Hà Tĩnh để đầu tư và quản lý vận hành bến xe khách Hà Tĩnh. Quỹ cũng được UBND tỉnh đồng ý làm chủ đầu tư dự án thí điểm nhà ở xã hội tại khu phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh trên diện tích gần 4 ha với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng với qui mô gần 1000 căn hộ.

Về công tác nhận ủy thác các Quỹ: Quỹ được UBND tỉnh giao quản lý ủy thác 05 quỹ gồm: Quỹ Phát triển đất, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ Bảo trì đường bộ, Quỹ Bảo vệ môi trường và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng nguồn vốn gần 400 tỷ đồng.

Bến xe Hà Tĩnh.

Nói về quá trình thành lập và phát triển của Quỹ, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển chia sẻ: “Ngày đầu mới thành lập, Quỹ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất chưa có, bộ máy điều hành mới được thành lập, nguồn vốn huy động chưa đủ, các văn bản hướng dẫn còn thiếu… Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ, Tập thể lãnh đạo Quỹ và cán bộ nhân viên đã đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm tìm các giải pháp để đưa Quỹ phát triển và đạt được kết quả như ngày hôm nay. Một trong những giải pháp đột phá là nhanh chóng tiếp cận và huy động được nguồn vốn từ WB và mạnh dạn đề xuất UBND tỉnh cho phép quản lý ủy thác các Quỹ do UND tỉnh thành lập”.

Vai trò “ bà đỡ”  cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực xã hội hóa đầu tư.

Quỹ Đầu tư phát triển đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ cho vay vốn các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa đầu tư. Cụ thể trong lĩnh vực phương tiện vận tải công cộng Quỹ đã cho Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh vay mua sắm 16 xe buýt chạy tuyến Hà Tĩnh Hương Khê và 20 xe buýt phục vụ tuyến Hà Tĩnh Hương Sơn,  được cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh ủng hộ và đánh giá cao về tính phúc lợi và hiệu quả của loại hình xe buýt.

Trường Mầm non Trí Đức ra đời đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các huyện phụ cận, giảm được áp lực quá tải cho các trường công lập trên địa bàn, giảm chi ngân sách nhà nước hàng năm và phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Đây là một mô hoạt động hiệu quả, được đánh giá cao với tiện nghi hiện đại, đội ngũ quản lý, giáo viên chất lượng cao.

Trong lĩnh vực xã hội hóa đầu tư Bến xe, Quỹ đã cho công ty cổ phần bến xe Hà Tĩnh vay từ nguồn vốn WB để đầu tư xây dựng Bến xe khách Hà Tĩnh thay thế bến xe cũ tại trung tâm thành phố góp phần giảm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi và tiện nghi cho nhân dân trong việc đi lại.

Trao đổi về hiệu quả hoạt động của bến xe, ông Bùi Phan Lương, phó Giám đốc kiêm trưởng bến phấn khởi cho biết: “Qua một năm hoạt động, chúng tôi khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn. Về mặt xã hội, hoạt động đi vào nề nếp, ổn định, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, vệ sinh môi trường. Về mặt kinh tế, đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tôi tin rằng việc đầu tư chắc chắn sẽ đạt hiệu quả.”

Trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo, Quỹ đã cho Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Trí Đức vay từ nguồn vốn WB để xây dựng Trường mầm non Trí Đức với qui mô 30 phòng học tại Đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Trường Mầm non Trí Đức ra đời đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các huyện phụ cận, giảm được áp lực quá tải cho các trường công lập trên địa bàn, giảm chi ngân sách nhà nước hàng năm và phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho gần 100 cán bộ, giáo viên. Năm học 2016-2017, Trường Mầm non Trí Đức tuyển sinh 21 lớp với tổng số hơn 600 cháu.

Trao đổi về tình hình hoạt động của nhà trường, cô Trần Thị Phượng, hiệu trưởng cho biết: “So với năm đầu tiên đi vào hoạt động (2015) thì năm nay nhu cầu gửi gắm con em của phụ huynh vào Trường Trí Đức tăng vọt nên công tác tuyển sinh phải hết sức chặt chẽ và gặp nhiều áp lực vì cung không đủ cầu. Về hoạt động, chúng tôi căn cứ theo tiêu chuẩn điều lệ của Trường Mầm non tư thục trên nguyên tắc số cháu mỗi lớp là tối thiểu, số lượng giáo viên là tối đa”.

Trong lĩnh vực xã hội hóa Chợ, Quỹ đã cho Công ty Cổ phần Thương mại miền Trung vay từ nguồn vốn của Quỹ để đầu tư dự án Chợ hội Cẩm Xuyên, công ty TNHH XNK Châu Tuấn vay từ nguồn vốn WB để xây dựng dự án chợ Trung tâm thị trấn Kỳ Anh và Công ty TNHH Như Nam vay để xây dựng Chợ Hồng Lĩnh. Các chợ trên đều đạt tiêu chuẩn chợ loại I của Chính phủ.

Có thể thấy, chặng đường 4 năm đối với một tổ chức tài chính của tỉnh là chưa dài, nhưng với những kết quả Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã đạt được đã thực sự làm tròn vai trò là “bà đỡ”, là chủ thể khởi xướng, dẫn dắt và cung cấp “vốn mồi” cho các hoạt động đầu tư phát triển và đặc biệt chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, là chỗ dựa và đối tác tin cậy đối với các doanh nghiệp của tỉnh.

Đặng Sơn – Trần Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP