Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhận thức vai trò và trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, bên cạnh nỗ lực huy động nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước để đầu tư phát triển các công trình hạ tầng, thời gian qua, bằng nguồn vốn điều lệ được ngân sách cấp, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện cho vay đầu tư, hỗ trợ vốn để các doanh nghiệp (DN) hoàn thành và đưa các dự án vào hoạt động hiệu quả.

TOP