Tin Hà Tĩnh

Ngày 18/3, Hà Tĩnh làm việc với 'Nhóm Tư vấn phát triển bền vững'

Chuẩn bị cho hội thảo "Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh", Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ có buổi làm việc với Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.


Nguồn tin của Nhadautu.vn, ngày 18/3, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ có buổi làm việc với Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh.

Cuộc làm việc diễn ra trước thềm hội thảo về công bố quy hoạch tỉnh gắn với xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh để người dân, các nhà đầu tư biết và nắm tình hình.

Dự kiến, buổi làm việc tập trung vào các nội dung chính như: Báo cáo tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đầu nhiệm kỳ đến nay; tập trung làm rõ các nội dung đề xuất Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh nghiên cứu, tham vấn, góp ý gắn với các định hướng phát triển chiến lược của tỉnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra….

Trước đó, ngày 8/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Đây là bản quy hoạch tỉnh thứ 2 trên toàn quốc được xây dựng, phê duyệt theo Luật Quy hoạch, là điều kiện để Hà Tĩnh thực hiện hóa chiến lược phát triển kinh tế.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.

Nghị quyết cũng đã xác định nhiệm vụ "xây dựng và áp dụng linh hoạt hình thức huy động, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, dân cư với nguồn vốn ngân sách nhà nước".

Ngoài ra, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: "Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh gắn với công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Toàn cảnh thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: CTV


Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh được Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội thành lập vào tháng 9/2016, bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực liên quan, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn về các vấn đề phát triển bền vững.

Nhóm có 14 thành viên, do GS-TS. Mai Trọng Nhuận, chuyên gia cao cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách thuộc Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Trưởng nhóm; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc và TS. Võ Trí Thành, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương là Phó trưởng nhóm.

Nhóm có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về các vấn đề phát triển bền vững theo đề nghị của lãnh đạo tỉnh.

Về cách thức làm việc, các thành viên tham gia nhóm với tinh thần tự nguvện, độc lập, khách quan vì sự phát triên bền vững của tỉnh Hà Tĩnh gắn với phát triển của vùng và của đất nước.

Nhóm họp thảo luận, trao đổi tập thể các vấn đề theo thông báo của trưởng nhóm trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội và đề xuất của các thành viên. Khi cần thiết, nhóm có thể mời các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP