Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thu ngân sách năm 2023 ước đạt 17.422 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 ước đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán và bằng 97% so với năm 2022.

Năm 2023 tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt 17.422 tỷ đồng


Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.300 tỷ đồng, đạt 104% dự toán, bằng 95% cùng kỳ (thu tiền đất đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111% dự toán, bằng 64% cùng kỳ; thu thuế phí ước đạt gần 6.300 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, bằng 112% cùng kỳ); thu xuất nhập khẩu ước đạt 9.100 tỷ đồng, đạt 83% dự toán, bằng 98% cùng kỳ.

Các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế


Nguyên nhân, tổng thu ngân sách chưa đạt dự toán chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản phục hồi chậm. Ngoài ra, một phần do tuyến Quốc lộ 8 phía nước bạn Lào bị sạt lở nghiêm trọng từ đầu tháng 8/2023 đã ảnh hưởng rất lớn đến thu xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.500 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động, quyết liệt, linh hoạt thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đồng bộ các chính sách phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trong từng ngành, lĩnh vực, tạo bứt phá mới để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP