Rut 5 xa ra khoi danh sach dang ki dat chuan nong thon moi - Anh 1

Dù không đăng kí đạt chuẩn năm 2016 nhưng xã Thạch Đài đã tập trung làm tốt NTM với khả quan sẽ đạt 19 tiêu chí trong năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn

TRẦN TUẤN

Thay thế 5 xã không khả quan

Ông Trần Huy Oánh – Chánh Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh – cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định rút khỏi danh sách đăng kí hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2016 đối với 5 xã gồm: Phú Gia, Thạch Trung, Đức Vĩnh, Xuân Lĩnh, Đức Thịnh. Lý do rút, qua kiểm tra thực tế, các xã đó còn một số tiêu chí khó hoàn thành trong 2016. Thay vào đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa 5 xã khác trước đó chưa đăng kí nhưng nỗ lực tốt, đạt nhiều tiêu chí với khả quan hoàn thành 19 tiêu chí trong 2016 gồm: Tùng Lộc, Đức Yên, Thạch Kênh, Đức Giang, Kỳ Hải. Ngoài ra, cũng ghi nhận có thêm 3 xã làm tốt NTM, đạt kết quả cao như Thạch Đài, Tiên Điền, Cẩm Huy.

“Mục đích của việc đưa 5 xã đã đăng kí đạt chuẩn ra khỏi danh sách nhằm chấn chỉnh các xã vào cuộc chưa quyết liệt, nỗ lực chưa tốt. Đưa ra để cảnh tỉnh cho những xã đã đăng kí mà làm chưa tốt. Đồng thời, tạo cơ hội tốt cho những xã khác phấn đấu để được vào danh sách đăng kí đạt chuẩn thay thế” – ông Oánh nói. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh cũng khẳng định, đối với các xã sau khi rút ra, nếu phấn đấu tốt, sau khi thẩm định, kiểm tra thấy đảm bảo thì vẫn được đưa vào danh sách đăng kí đạt chuẩn.

Cũng theo ông Oánh, những xã đã đăng kí đạt chuẩn năm 2016 nhưng phải đưa ra khỏi danh sách là một thiệt thòi rất lớn. Bởi, những xã đó sẽ bị cắt phần ngân sách đầu tư ưu tiên lớn hơn so với xã bình thường để đạt chuẩn. Thêm nữa, sẽ mất luôn khoản tiền thưởng đạt chuẩn trước thời hạn.

Điểm sáng để tham quan, học tập

Theo ông Oánh, mặc dù đầu năm 2016, Hà Tĩnh gặp bất lợi khi thời tiết xấu ảnh hưởng lớn đến gieo trồng, sản xuất nông nghiệp, sau đó xảy ra sự cố môi trường biển gây thiệt hại nặng nề, mới đây là lũ lụt triền miên… Nhưng nhờ nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, rồi sự đồng lòng, chung sức của nhân dân nên về tổng thể thì kết quả xây dựng NTM của Hà Tĩnh vẫn rất tốt, vượt kế hoạch.

Cụ thể, cuối năm 2015, 20 xã đăng kí đạt chuẩn vào 2016 thì xã cao nhất mới chỉ 13 tiêu chí, nhiều xã mới đạt 9 – 10 tiêu chí. Thế nhưng, đến thời điểm này đã xác định được sẽ có 23 xã đạt chuẩn, vượt kế hoạch 3 xã. Hiện cả tỉnh có 52 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 12 xã đạt NTM kiểu mẫu (nâng cao hơn xã đạt chuẩn). Ngoài ra, các xã khác chưa đăng kí đạt chuẩn nhưng đã nâng lên được nhiều tiêu chí. Hiện, chỉ còn 19 xã đạt 8 tiêu chí, còn lại đã đạt 9 tiêu chí trở lên. Đặc biệt, năm 2016, tỉnh Hà Tĩnh đã nâng mức đạt chuẩn lên cao hơn. Chẳng hạn, đối với thu nhập của xã đạt chuẩn năm 2015 là 27 triệu đồng/người thì năm 2016 phải là 28,5 triệu đồng/người.

Rut 5 xa ra khoi danh sach dang ki dat chuan nong thon moi - Anh 2

Một góc Khu dân cư kiểu mẫu trong NTM của xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

“Hà Tĩnh là điểm sáng xây dựng NTM của cả nước được trung ương đánh giá cao. Là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong NTM, thời gian qua, nhiều tỉnh đã đến tham quan, học tập. Đó cũng là thành công rất đáng phấn khởi” – ông Oánh nói.

Trần Tuấn