Nông thôn mới

Hà Tĩnh phấn đấu ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Hà Tĩnh phấn đấu đến năn 2020 có ba huyện gồm Đức Thọ, Cẩm Xuyên và Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới.

  Hà Tĩnh phấn đấu ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Hiện tại, Hà Tĩnh có năm đơn vị cấp huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2020. Trong đó có bốn huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Vũ Quang và TP. Hà Tĩnh.

Các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên đăng ký về đích huyện NTM vào năm 2019. Hiện mỗi huyện này đều có ba xã đã về đích NTM. Từ nay đến hết năm 2019, Đức Thọ phấn đấu hoàn thành 25/27 xã về đích NTM; Can Lộc phấn đấu hoàn thành 18/22 xã NTM; Cẩm Xuyên phấn đấu hoàn thành 19/25 xã NTM.

Riêng huyện miền núi nghèo nhất Hà Tĩnh là Vũ Quang, tuy mới có một xã cán đích NTM nhưng các xã còn lại đã hoàn thành khá nhiều tiêu chí cơ bản nên “dũng cảm” đăng ký đến năm 2020 hoàn thành 9/11 xã về đích NTM.

Thời gian tới, các địa phương này huy động nội lực, tập trung đẩy nhanh việc “xóa” các tiêu chí còn thấp như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thu nhập, hộ nghèo, hệ thống tổ chức chính trị xã hội…

Riêng TP. Hà Tĩnh chỉ còn 4/6 xã đang tập trung xây dựng NTM và phấn đấu 100% số xã về đích NTM vào cuối năm 2017. Cũng như các địa phương khác, TP. Hà Tĩnh cũng đang tập trung đẩy nhanh đầu tư vào giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường…

Cũng theo ông Võ Kim Cự, thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp như huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc xây dựng NTM; tập trung cao độ cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, phát triển nhiều mô hình kinh tế, tăng thu nhập; huy động tối đa các nguồn lực; sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở theo yêu cầu mục tiêu Chương trình quốc gia NTM…

Được biết, ngoài 26 xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM, năm 2015, Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 26 xã hoàn thành các tiêu chí NTM (chiếm 20% tổng số xã trên địa bàn); đồng thời, xóa hết các xã dưới 7 tiêu chí, “trắng” doanh nghiệp, hợp tác xã…

THÀNH CHÂU / Nhân Dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP