Trong nước

Hà Tĩnh: Nâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng

Sáng 18/7, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Giám định chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng và Ban liên lạc Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tới dự.

Nâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng

Tại hội nghị, đại diện Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong hoạt động xây dựng kiểm soát được chất lượng từ khảo sát, thiết kế, đến thi công, nghiệm thu, bảo hành, bảo trì xây dựng công trình như: Luật Xây dựng (được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ VII, Quốc hội khóa XIII); Nghị định số 15/2013/ND-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các thông tư hướng dẫn; Thông tư 04/2014/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, Luật Xây dựng mới quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các công việc này; bổ sung quy định về giám sát thi công xây dựng công trình với các yêu cầu cụ thể đối với công tác giám sát, trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu xây dựng trong thực hiện công tác giám sát; quy định việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn lao động và môi trường, công trình vốn nhà nước; quy định cụ thể về bàn giao công trình xây dựng trong mối quan hệ giữa nhà thầu – chủ đầu tư – chủ sử dụng…

Nâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng
Một số phụ gia và vật liệu xây dựng được giới thiệu tại hội nghị

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, một số đại biểu tham dự giới thiệu về phụ gia cho bê tông và chống thầm, giới thiệu bê tông khí chưng áp, giới thiệu thiết bị về thí nghiệm, kiểm định, quan trắc các công trình xây dựng.

Dương Chiến/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP