Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND

Sáng 28/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tại huyện Hương Sơn nhằm phục vụ việc nghiên cứu Đề tài khoa học về “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp, tỉnh Hà Tĩnh”.

TOP