Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh: Đối tượng tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút

Năm 2003, tôi được Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh bổ nhiệm về công tác tại huyện Kỳ Anh. Từ tháng 9/2003 đến tháng 8/2005, tôi công tác tại Trường THCS Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2011 tôi được phòng GD & ĐT huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh điều động đến công tác tại Trường THCS Kỳ Sơn và được hưởng chế độ thu hút 5 năm. Từ tháng 9/2011 đến nay tôi được phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh điều động đến công tác tại Trường THCS Kỳ Phú thuộc xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển). Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP, tôi có được hưởng phụ cấp thu hút hay không? – Hồ Văn Quang ([email protected]). * Trả lời: Theo Điều 2 Thông tư số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện khoản và khoản 2 Điều 1 Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP). Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ vào hướng dẫn trên và theo thư bạn viết, nếu như Trường THCS Kỳ Phú thuộc xã ĐBKK theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư này thì bạn tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP