Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Chi 60 tỷ đồng để bảo tồn đa dạng hóa sinh học đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng hóa sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng hóa sinh học về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái… để bảo vệ sức hỏa cho nhân dân, bảo vệ môi trường và giá trị đa dạng hóa sinh học

Theo thống kê, hiện nay tỉnh Hà Tĩnh có 218.259 ha rừng tự nhiên và 95.175 ha rừng trồng, có Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ với 5.339 loài sinh vật, trong đó có 2.993 loài thực vật bậc cao, 213 loài thực vật bậc thấp, 1.095 loài thực vật có xương sống, 101 loài động vật nổi, 87 loại động vật đáy, và 850 loài côn trùng. Nhiều loại động thực vật đặc hữu, quý hiếm như: Sao La, Mang Lớn, gà Lôi Hà Tĩnh (đuối trắng), cá Sao Vũ Quang...

Hệ động vật tại Vườn Quốc gia Vũ Quang rất phong phú

Tuy nhiên, do có sự tác động tiêu cực của phát triển kinh tế - xã hội đối với đa dạng hóa sinh học như việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi rừng làm thu hẹp nơi cư trú của các loài động thực vật. Việc khai thác, đánh bắt, buôn bán trái phép động thực vật quý hiếm gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu

Hệ động vật tại Vườn Quốc gia Vũ Quang rất phong phú

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng hóa sinh học về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái… để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường và giá trị đa dạng hóa sinh học.

Tổng kinh phí thực hiện là 60 tỷ đồng, trong đó: (gia đoạn I từ năm 2018-2020 là 9,5 tỷ đồng, giai đoạn II từ 2 từ năm 2021- 2030 là 50,5 tỷ đồng) từ nguồn kinh phí nhà nước.

Tác giả: Tuyết Trang

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP