Nông thôn mới

Đức Thọ phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2020

Sáng nay (27/2), ông Lê Đình Sơn – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh đã đi thăm, chỉ đạo và lấy ý kiến cơ sở về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Đức Thọ. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, trưởng đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ.

 hatinh (2)
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Kiểm tra mô hình kinh tế tại xã Đức Thịnh, Đức Thọ.

Đến nay, huyện Đức Thọ có 7 xã về đích nông thôn mới, 20 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng, 16 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6,54% thấp gần 1/2 so với mức bình quân chung cả tỉnh. Trong năm 2016 Đức Thọ có 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới.

Tại buổi làm việc các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh cho rằng, thời gian qua Đức Thọ là huyện đạt kết quả toàn diện về sản xuất Nông nghiệp và đã có nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị mang tính bền vững. Tuy nhiên để xây dựng được huyện Nông thôn mới đòi hỏi Đức Thọ phải nổ lực phấn đấu cao hơn nữa.

Đánh giá cao kết quả toàn diện trong sản xuất nông nghiệp, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Đức Thọ là huyện có lợi thế đặc biệt, địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, cách mạng và hiếu học.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020 đòi hỏi cả hệ thống chính trị của huyện Đức Thọ phải tập trung, quyết liệt, sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng với truyền thống sản xuất nông nghiệp luôn dẫn đầu tỉnh và hệ thống kết cấu hạ tầng khá đồng bộ, nhưng nhìn vào thực tiễn Đức Thọ chưa thực sự phát huy hết tiềm năng, lợi thế trên nền sản xuất nông nghiệp, trái lại còn có biểu hiện tự thỏa mãn; thiếu kiên trì, kiên quyết, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.

Để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đặt ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của huyện Đức Thọ phải tập trung, quyết liệt, sáng tạo mới đạt mục tiêu đặt ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn lưu ý hiện tại Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới đang xây dựng bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nhìn chung các tiêu chí sẽ đòi hỏi cao và khó hơn.

Muốn đạt huyện nông thôn mới trước hết phải có quy hoạch vùng xây dựng liên kết với các huyện lân cận; quy hoạch sản xuất vùng huyện; quy hoạch mạng lưới phân phối, dịch vụ thương mại. Có hệ thống kết cấu hạ tầng: Đường, điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh kết nối vùng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn giao cho Văn phòng Nông thôn mới tỉnh cùng Đức Thọ xây dựng tiêu chí vùng huyện nông thôn mới. Từ đó để đánh giá, soát xét lại kết quả thực hiện trước đây; dự tính kinh phí xây dựng huyện nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần xác định rõ sự hỗ trợ từ nguồn lực nhà nước chỉ mang tính kích hoạt, xây dựng nông thôn mới nói chung, huyện nông thôn mới nói riêng cần khơi dậy tiềm năng lợi thế để huy động xã hội hóa nguồn lực. Nhằm đảm bảo mục đích xuyên suốt đưa huyện Đức Thọ trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2020.

Văn Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP