Hà Tĩnh ngày nay

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Tĩnh

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với chủ trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh.


Một góc thành phố Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc lựa chọn tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, tại Quyết định 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo Minh Hiển/chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP