Trong nước

Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Chính phủ

Ngày 14/11, sau khi được sự phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký các quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ông Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh; bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Nên.

Cụ thể, tại Quyết định số 2186/QĐ-CTN, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.Tại Quyết định số 2188/QĐ-CTN, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.Tại Quyết định số 2189/QĐ-CTN, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.Cũng trong ngày 14/11, Chủ tịch nước đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với một số thành viên Chính phủ.Tại Quyết định số 2184/QĐ-CTN, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.Tại Quyết định số 2185/QĐ-CTN, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.Theo Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP