Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên ban hành Quyết định thanh tra việc giao đất sai thẩm quyền

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền.

Công văn số 31/TT-NVII ngày 29/01/2012 của Thanh tra tỉnh hướng dẫn việc triển khai thanh tra giao đất sai thẩm quyền; ngày 28/3/2013 UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra việc giao đất sai thẩm quyền tại các xã: Cẩm Dương, Cẩm Phúc và Cẩm Lộc.

Nội dung: Thanh tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền sử dụng đất; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giao đất sai thẩm quyền.


Thời gian thanh tra tại mỗi đơn vị là 20 ngày. Đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, kết luận rõ các sai phạm, nguyên nhân, trách nhiệm trong việc giao đất sai thẩm quyền; báo cáo kết quả và tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý.Thanhtrahatinh.gov.vn thông tin toàn văn Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND huyện Cẩm Xuyên tại file đính kèm:
Võ Thị Hoa – Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh


Tài liệu đính kèm

1942 QD UBCX.pdf

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP