Giao đất, giao rừng cho các hộ vùng tái định cư Kỳ Anh: Vướng “toàn tập”

Nói về những khó khăn trong việc giao khoán diện tích này, ông Võ Xuân Sơn – Trưởng BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh cho biết: “Trong các hộ đã được nhận giao khoán này chỉ có 19 trường hợp có hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, số còn lại chưa đảm bảo nên khi tiến hành giao khoán thì gặp nhiều vướng mắc liên quan đến vấn đề hồ sơ, thủ tục pháp lý. Mặt khác, các hộ này lấy lý do trước đây họ ký hợp đồng giao khoán với Công ty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh nên nay chúng tôi không đủ tư cách pháp nhân thanh lý hợp đồng…”.

Giao đất, giao rừng ở Kỳ Anh còn những khó khăn, vướng mắc

Hàng ngàn hộ dân trên địa bàn 20 xã của huyện Kỳ Anh đã và sẽ là chủ nhân trên những ha rừng, đất lâm nghiệp. Các thủ tục giao đất, giao rừng, cấp “sổ đỏ” đã và đang được các cấp thẩm quyền và chính quyền địa phương gấp rút hoàn thành.

TOP