Kinh tế

Bầu Đức muốn bán khách sạn để trả nợ trái phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) đã thông qua việc thanh lý khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để thanh toán cho một phần nợ trái phiếu HAGL 2016.

Bầu Đức muốn bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Pleiku để trả nợ trái phiếu.


HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện giao dịch thanh lý tài sản không sinh lợi của công ty.

Cụ thể, HAGL sẽ thanh lý khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 01 Phù Đổng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

HAGL cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản trên sẽ ưu tiên thanh toán cho một phần nợ trái phiếu HAGL 2016 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 30/12/2016 (mã trái phiếu HAGLBOND16.26), HAGL cho biết số tiền lãi phải thanh toán theo kế hoạch vào 30/9/2023 là hơn 122,5 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2023, số tiền lãi chậm thanh toán luỹ kế hơn 2.870 tỷ đồng và số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế là 1.157 tỷ đồng.

Liên quan đến HAGL, mới đây, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện báo cáo Kiểm toán bán niên năm 2023 của công ty với nhiều vấn đề đáng lưu ý.

Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2023, HAGL đang có khoản lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, đồng thời, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Theo kiểm toán viên, các điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

HAGL cho biết, tại ngày lập BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. HAGL đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn; đồng thời, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Theo đó, tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP