Vũ Quang

Vũ Quang di dời 274 cột điện vi phạm hành lang ATGT

Để hoàn thành việc di dời đúng kế hoạch, huyện Vũ Quang đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời phối hợp với ngành Điện lực tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai di dời các cột điện vị phạm.

Vũ Quang vừa hoàn thành việc di dời 274 cột điện vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn.
Vũ Quang di dời 274 cột điện vi phạm hành lang ATGT
Di dời cột điện vi phạm hành lang ATGT tại xã Đức Hương

Một số địa phương có số cột điện vi phạm nhiều như: Đức Bồng 45 cột, Đức Lĩnh 42 cột, Ân Phú 38 cột, Đức Hương 26 cột, Hương Minh 23 cột…

Sau hơn 2 tháng chỉ đạo triển khai quyết liệt, đến nay toàn huyện đã hoàn thành việc di dời 274 cột điện vi phạm hành lang ATGT, trong đó có 262 cột phải di dời sang địa điểm mới, 12 cột phải cắt bỏ.

Một số địa phương hoàn thành sớm như Hương Minh, Ân Phú, Đức Giang.

Bích Hường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP