Tuyển dụng Lao động

Thị xã Hồng Lĩnh: Xét tuyển GV, nhân viên Y tế vào biên chế các trường mầm non công lập

I. TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 1. Đối tượng đăng ký xét tuyển: 1.1. Những người tốt nghiệp THSP mầm non (hệ chính quy) trở lên, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch viên chức; đảm bảo yêu cầu sức khỏe, có nguyện vọng đăng ký sơ tuyển vào các trường mầm non có chỉ tiêu được tuyển dụng. 1.2. Những người đang hợp đồng lao động tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã đã được xếp lương theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh; có nguyện vọng đăng kí dự tuyển vào các trường mầm non có chỉ tiêu tuyển dụng; trong thời gian công tác được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 2. Hình thức xét tuyển: 2.1. Tổ chức sơ tuyển đối với những người tốt nghiệp THSP mầm non (hệ chính quy) trở lên nhưng chưa được hợp đồng lao động hoặc đã hợp đồng lao động nhưng chưa được xếp lương theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh. Những người tham gia sơ tuyển làm bản đăng ký sơ tuyển theo mẫu quy định, khi đến nộp bản đăng ký sơ tuyển thì cá nhân mang bảng điểm, văn bằng tốt nghiệp, sổ hộ khẩu, giấy tờ ưu tiên đến để nhập thông tin dữ liệu và đối chiếu với bản đăng ký sơ tuyển. Những người đăng ký sơ tuyển chưa phải nộp hồ sơ, không phải nộp lệ phí sơ tuyển. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, căn cứ chỉ tiêu được UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách những người đưa vào diện kiểm tra sát hạch. 2.2. Tổ chức xét tuyển a) Hình thức xét tuyển: xét kết quả học tập và điểm kiểm tra sát hạch thông qua thực hành 01 tiết dạy hoạt động chung trong chương trình giáo dục mầm non, cách tính điểm xét tuyển theo Điều 12, Điều 13 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. b) Đối tượng được đưa vào diện kiểm tra sát hạch: – Số giáo viên đang hợp đồng lao động (đã được xếp lương theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh) tại các trường mầm non có chỉ tiêu biên chế được tuyển dụng và các trường mầm non gần nhất của trường có chỉ tiêu biên chế được tuyển dụng; – Số đối tượng qua sơ tuyển được đưa vào diện kiểm tra sát hạch quy định tại Mục 2.1. 3. Số lượng cần tuyển: 06 chỉ tiêu, cụ thể: – Trường Mầm non Đậu Liêu: 04 giáo viên; – Trường Mầm non Trung Lương: 01 giáo viên; – Trường Mầm non Nam Hồng: 01 giáo viên. II. XÉT TUYỂN NHÂN VIÊN Y TẾ. 1. Đối tượng xét tuyển: những người đã được các cấp có thẩm quyền bố trí hợp đồng lao động tại các trường mầm non công lập được giao chỉ tiêu tuyển dụng và các trường mầm non gần nhất của trường được giao chỉ tiêu tuyển dụng. 2. Điều kiện, tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp trở lên, chuyên ngành Y sỹ đa khoa hoặc Điều dưỡng đa khoa (Điều dưỡng trung học) và các quy định về ngạch viên chức theo quy định. 3. Hình thức xét tuyển: Xét kết quả học tập và điểm kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn. 4. Số lượng cần tuyển: 04 chỉ tiêu, cụ thể: – Trường Mầm non Trung Lương: 01 nhân viên; – Trường Mầm non Bắc Hồng: 01 nhân viên; – Trường Mầm non Đậu Liêu: 01 nhân viên; – Trường Mầm non Thuận Lộc: 01 nhân viên. III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN 1. Đơn đăng ký dự xét tuyển viên chức (theo mẫu); 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường nơi đang cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi đang công tác (thời gian xác nhận không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); 3. Bản sao Giấy khai sinh, bản sao có công chứng Sổ hộ khẩu gia đình; 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); 5. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập theo vị trí tuyển dụng; 6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành (nếu có). 7. Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị về quá trình công tác, thành tích đạt được, các hình thức khen thưởng, kỷ luật,…  (Khi nộp hồ sơ  mang theo bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu) IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ Trước ngày 01 tháng 02  năm 2015 (trong giờ làm việc) tại Phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh. V. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 260.000 đồng/hồ sơ, chỉ thu những người được đưa vào diện kiểm tra sát hạch. Ghi chú: Thông báo này được niêm yết tại Phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh và các trường mầm non trên địa bàn thị xã. Để biết thêm thông tin về kỳ xét tuyển, thí sinh xem Hướng dẫn số 1827/HDLN-SNV-SGD&ĐT ngày 17/12/2014 của Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT về việc tuyển dụng, hợp đồng lao động viên chức mầm non năm học 2014 – 2015 và quy chế xét tuyển và hoặc trực tiếp liên hệ với cơ quan tuyển dụng (qua phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ) để được hướng dẫn thêm./.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện Công văn số 3715/UBND-NC1 ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng, hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014 – 2015; Thông báo số 109/TB-SNV ngày 25/4/2014 của Sở Nội vụ về việc thông báo biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động năm 2014 đối với UBND thị xã Hồng Lĩnh; Hướng dẫn liên ngành số 1827/HDLN-SNV-SGD&ĐT ngày 17/12/2014 của Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT về việc tuyển dụng, hợp đồng lao động viên chức mầm non năm học 2014 – 2015, Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh thông báo xét tuyển như sau:
Thông báo xét tuyển giáo viên, nhân viên Y tế vào biên chế các trường mầm non công lập năm học 2014 - 2015
Thông báo xét tuyển giáo viên, nhân viên Y tế vào biên chế các trường mầm non công lập năm học 2014 – 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP