Tuyển dụng Lao động

Hà Tĩnh giải quyết việc làm mới cho gần 22.000 lao động

Năm 2016, Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho 21.860 lao động; chi trả kịp thời chế độ, chính sách cho trên 88.000 người có công hưởng trợ cấp.

Năm 2016, ngành LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, chính sách xuất khẩu lao động; tiền lương, bảo hiểm xã hội; chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới và quản lý lao động nước ngoài. 21.860 người tìm được việc làm mới, trong đó số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 6.200 người.

Tập thể Sở LĐTB&XH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Thực hiện chính sách người có công, đến nay, ngành LĐTB&XH đã chi trả kịp thời, đầy đủ các chính sách cho 46.482 người có công hưởng trợ cấp thường xuyên, 25.000 lượt người hưởng trợ cấp một lần, 17.000 đối tượng hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ… với tổng số kinh phí trên 1.050 tỷ đồng; rà soát, điều chỉnh, tổng hợp, báo cáo đối tượng, kinh phí thực hiện chi trả, truy lĩnh kịp thời cho 68.588 người hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại cộng đồng, với kinh phí 306.638.957 tỷ đồng.

Năm 2017, ngành LĐ-TB&XH phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 22.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 6.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 55% năm 2016 lên 58,5% năm 2017; tổ chức dạy nghề cho 22.000 lượt người; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5-2%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 1,0-1,5%; nâng tổng số doanh nghiệp được tuyên truyền pháp luật lao động lên 90% và tỷ lệ lao động được tuyên truyền pháp luật lao động lên 58%, tăng tỷ lệ lao động được tham gia BHXH lên 47%.

Quỳnh Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP