Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.


TOP