Hà Tĩnh thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Thực hiện quy định mới về cách ly y tế ở Hà Tĩnh, sẽ giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

F1 âm tính nhưng 6 F2 lại dương tính SARS-CoV-2

Nhân viên phục vụ quán cơm Yến Nam (là F1 của BN 13960) có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, 6 người thân tiếp xúc với ca F1 này lại cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhiều học sinh lớp 12 là F1, F2

Các địa phương đang rà soát học sinh là F1, F2, F3 của bệnh nhân COVID và sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021.


TOP