Người đương thời

Công an Hà Tĩnh vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Ngày 11/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2008 – 2013

Và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.


5 năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã ra sức thi đua học tập, thưc hiện 6 điều Bác dạy, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, vận dụng sáng tạo 6 điều dạy của Bác vào trong rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và nghiệp vụ công tác công an, vận dụng trong thực tiễn công tác ANTT trên địa bàn. Qua đó đã góp phần cho toàn lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…


Việc thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” tại Công an các đơn vị địa phương đã tạo sự chuyển rõ nét trong công tác xây dựng lực lượng tại từng đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ, ý thức vì nhân dân phục vụ của CBCS.


Các tham luận của các điển hình trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” được trình bày tại Hội nghị thực sự đã tô thắm và làm sáng tỏ thêm những kết quả của lực lượng Công an tỉnh trong công tác, chiến đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.


Thời gian tới lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động… Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy luôn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của thủ trưởng công an các cấp, cần tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, thường xuyên liên tục, sâu rộng trong toàn lực lượng CAND.


Hội nghị đã biểu dương 5 tập thể và 23 cá nhân điển hình được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, trong đó 3 tập thể gồm: Phòng Hậu cần kỹ thuật, phòng An ninh xã hội, Công an huyện Hương Khê được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 14 tập thể, 61 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2013 và 2 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” giai đoạn 2011-2013.


Xuân Lý – Đình Vũ – Văn Hùng

Báo Hà Tĩnh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP