Nông thôn mới

Xã Đức Thịnh tập trung phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới

Với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân nên kinh tế – xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh, quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

hatinh

Cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường và đẩy mạnh các giải pháp nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Ông Nguyễn Phúc Hợp – Chủ tịch xã chia sẻ: Năm 2015 xã đã ban hành 58 văn bản lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới. Đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban giám sát chương trình, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách thực hiện các tiêu chí. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như thông qua hội nghị, quán triệt, triển khai, lồng ghép trong các cuộc họp, thông qua hệ thống truyền thanh xã và thôn xóm, cung cấp tài liệu, tổ chức đi tham quan học tập rút kinh nghiệm…

Theo ông Hợp, ban chỉ đạo, trưởng ban và phó ban thường xuyên về làm việc với thôn xóm và có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên MTTQ và các đoàn thể. Trong đó MTTQ chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền vận động, hội cựu chiến binh chịu trách nhiệm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Hội nông dân chịu trách nhiệm phát triển sản xuất xây dựng 3 mô hình (1 vừa 2 nhỏ) và thành lập tổ hợp tác. Hội phụ nữ chịu trách nhiệm phát triển chăn nuôi trồng trọt xây dựng 3 mô hình doanh thu từ 100 đến 500 triệu đồng, thành lập 1 tổ HT và 5 hộ chăn nuôi bò từ 10 con trở lên, 10 hộ chăn nuôi lợn từ 20 con trở lên. Đoàn thành niên chịu trách nhiệm về điện, lắp đường điện chiếu sáng đường làng ngõ xóm cho 2 thôn. Hội người cao tuổi chịu trách nhiệm vận động hội viên ủng hộ đóng góp xây dựng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lể hội và tổ chức trồng cây, HTX nông nghiệp chịu trách nhiệm về sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng năng suất cao…

25354334222

24322353252523

Một số công trình xây dựng trên địa bàn đã được triển khai xây dựng

Ông Hợp cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại địa phương đã hoàn thành 12/18 tiêu chí gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh – trật tự xã hội vững mạnh. Năm 2015 đăng ký 3 tiêu chí gồm: thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa và hệ thống chính trị xã hội vững mạnh. Đến nay đã đạt được tiêu chí thủy lợi còn 2 tiêu chí còn lại đã đạt được trên 80% công việc theo yêu cầu và đang chờ đánh giá thẩm định. Năm qua xã cũng đạt thêm một tiêu chí không đăng ký đó là tiêu chí văn hóa.

Bên cạnh đó, kết quả huy động các nguồn lực và giải ngân vốn NTM cũng có nhiều bước tiến. Tổng nguồn vốn huy động là 797 triệu đồng, tổng diện tích đất được hiến 1065m2, có 648m2 hàng rào, 100m2 nhà ốt và nhiều tài sản khác như cây cối, cột cổng… được giải tỏa để làm giao thông nông thôn. Tổng giải ngân vốn NTM là 580.743.000đồng đạt 72,87%.

“Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đức Thịnh sẽ tiếp tục tập trung rà soát đánh giá tình hình kết quả xây dựng NTM, đầu tư thực hiện bền vững các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích trong năm 2016”, ông Hợp nói.

Nguyễn Kim Thoa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP