Văn hoá Dân gian

Thư viện Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 50 văn tự cổ

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận hơn 50 văn tự cổ quý hiếm dưới triều Nhà Lê và Nhà Nguyễn. Những văn tự này bước đầu được xác định là khế ước ruộng đất thuộc các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân ngày nay.

Xem hình

Các văn tự được viết theo thể Chân thư, Thảo thư, Hành thư trên nền giấy dó màu vàng, đã cũ nhưng nét chữ còn rõ, có thể xử lý được nội dung. Theo đó, văn tự thời vua Bảo Đại chiếm số lượng lớn nhất (15 bản); còn lại là các văn bản thuộc triều vua Kiến Phúc, Thiệu Trị, Duy Tân, và 01 văn bản thời vua Lê Cảnh Hưng. Nội dung chủ yếu viết về các quy định trong việc sở hữu, sử dụng ruộng đất thuộc triều đại phong kiến Lê – Nguyễn. Đây là các văn bản cổ thuộc dạng quý hiếm. Việc sưu tầm, nghiên cứu các văn bản này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phong cách ngôn ngữ hành chính cũng như các quy định về đất đai thời bấy giờ.

Minh Đức/

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP