Mùa Thi

Thí sinh 2 huyện Hương Khê, Vũ Quang được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, từ năm 2013 Bộ GD-ĐT quyết định bổ sung 20 huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính qui.

Theo đó, 2 huyện Hương Khê, Vũ Quang cùng với 18 huyện thuộc 11 tỉnh trong cả nước được hưởng chính sách này.


Tại QĐ số 4007/BGDĐT-GDĐH về việc bổ sung huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng nêu rõ, đối tượng được bổ sung ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính qui gồm 20 huyện (11 tỉnh).


Trong đó, có: học sinh 7 huyện tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên theo đề nghị của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 và ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 452/UBDT-CSDT ngày 3 tháng 6 năm 2013.


Bá Tân

Báo Hà Tĩnh

  Từ khóa: Cao Đẳng , Đại Học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP