HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua các nhiệm vụ, giải pháp 2016

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đưa ra các giải pháp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

HĐND tỉnh thông qua đề án điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới

Sáng 30/1, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 12 để bàn và thông qua “Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và thành lập 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh”, “Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh” và Quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Xem xét, thông qua Đề án công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng

Cụ thể, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ xem xét, thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

97,59% ĐBQH ấn nút thông qua Hiến pháp

Đại biểu đồng loạt đứng lên vỗ tay mừng “giờ phút lịch sử” – như lời Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng – thông qua bản Hiến pháp sửa đổi với tỉ lệ gần 100%.

Quốc hội dành 2 ngày xem xét dự thảo Hiến pháp mới

Trọn 2 ngày làm việc cho phiên thảo luận về dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi vừa hoàn thành, gần 1 ngày cho việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cấp cao của nhà nước… Đây là một số nội dung quan trọng trong kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc vào tháng tới.

TOP