Trong nước

Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt chuẩn đô thị loại IV

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cùng các ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự kỳ họp.

Chiều 16/10, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để bàn và thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình: Giao UBND tỉnh kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong lộ trình thành lập đô thị mới ở Kỳ Anh, việc đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kỳ Anh nói riêng, Hà Tĩnh nói chung. Đây cũng là tiền đề để thị trấn Kỳ Anh mở rộng tiếp tục được đầu tư xây dựng và phát triển, hướng tới trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trong tương lai gần; là sự cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KT-XH dải ven biển miền Trung đến năm 2020…

Tại kỳ họp, đại diện UBND tỉnh báo cáo Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Theo tổng hợp, số điểm đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại IV của khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng đạt 89,15/100 điểm, gồm các tiêu chuẩn: chức năng đô thị đạt 13,82 điểm; quy mô dân số 9,20 điểm; mật độ dân số đô thị 4,1 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 4,07 điểm; hệ thống công trình hạ tầng đô thị 49,46 điểm và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 8,50 điểm. Theo quy định của Bộ Xây dựng, từ 70 điểm trở lên là đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Thời gian tới, các cấp, sở, ban, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thu thuế đúng, đủ, kịp thời

Ngoài ra, BCĐ xây dựng đề án thành lập thị xã mới cũng đã thuyết trình các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát biểu tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng, việc thành lập đô thị mới ở huyện Kỳ Anh, việc đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV làm đúng quy trình, cần thiết; nhất trí cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, sở, ban, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thu thuế đúng, đủ, kịp thời; tăng cường công tác GPMB, tái định cư các dự án trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM;…

Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Kỳ họp đã biểu quyết nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua “Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”.

Kỳ họp đã biểu quyết nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua “Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao UBND tỉnh kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV; các cơ quan, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, giải thích thấu đáo để người dân thấy được quyền lợi chính đáng, tin tưởng, phấn khởi, tham gia tích cực các nhiệm vụ, tạo sự quyết tâm cao trong Đảng bộ, nhân dân toàn huyện; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng đạt các tiêu chuẩn theo quy định; sớm đưa thị trấn Kỳ Anh mở rộng trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – là đô thị hạt nhân phía Nam của tỉnh.

Vũ Viễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP