Trong nước

Xem xét, thông qua Đề án công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng

Cụ thể, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ xem xét, thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đó là một trong những nội dung chủ yếu sẽ được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI bàn thảo, quyết định tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào chiều mai (16/10).

Theo bà Hoàng Thị Cẩm Tú – Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, để kỳ họp diễn ra thành công, HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 20/KH-HĐND, giao UBND tỉnh và các cấp, ngành, đơn vị phối hợp chuẩn bị Tờ trình, Đề án, báo cáo tóm tắt Đề án; Dự thảo nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Xem xét, thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng

Thị trấn Kỳ Anh sẽ được điều chỉnh mở rộng để đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong tương lai gần. Ảnh: Internet

HĐND tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ kế hoạch, chủ động thực hiện nghiêm túc để kỳ họp hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

P.V

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP