Trong nước

Công bố một số Luật và Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Sáng nay (11/12) tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố một số Luật và Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố một số Luật và Nghị quyết vừa được thông qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật tổ chức Quốc hội, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật công an nhân dân, Luật căn cước công dân, Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và Nghị quyết về việc phê chuẩn của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật.

Công bố một số Luật và Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố một số Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua

Giới thiệu về một số nội dung cơ bản của Luật công an nhân dân, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cho biết: Luật công an nhân dân năm 2014 giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật công an nhân dân năm 2005. Theo đó, Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ chính sách đối với công an nhân dân. Luật công an nhân dân năm 2014 gồm 7 chương 45 điều, so với luật năm 2005 không thay đổi về số chương và tăng 2 điều.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: “Việc Quốc hội ban hành Luật công an nhân dân tại thời điểm hiện nay là rất cần thiết, Luật được xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, quán triệt tuân thủ Hiến pháp 2013, khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới”.

Về hiệu lực thi hành, Luật tổ chức Quốc hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015; Luật hàng không dân dụng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, Luật căn cước công dân sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016.

Hiện các Bộ, ngành liên quan đang khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành để các Luật sớm đi vào cuộc sống./.

Theo Văn Hiếu/VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP