Mất việc, LĐ Thanh-Nghệ-Tĩnh bật khóc!

Mượn cớ kinh tế khó khăn, đơn hàng ít, cần cắt giảm lao động, không ít doanh nghiệp tìm cách đuổi khéo lao động gốc Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

TOP