Giáo dục - Đào tạo

Sử dụng chung hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Năm học 2016, các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Theo kế hoạch, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ 1/4 đến 30/4. Sau đó, các đơn vị in danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c… của tên học sinh, lớp, trường. Thí sinh ký xác nhận thông tin đăn ký dự thi trên danh sách.

Chậm nhất ngày 10/6, trưởng ban đăng ký dự thi thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi. Trước ngày 16/6, các đơn vị hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

su-dung-chung-he-thong-phan-mem-quan-ly-thi-thpt-quoc-gia

Thí sinh thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Giang Huy

Năm nay, các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ.

Chậm nhất ngày 20/7, các Hội đồng thi xuất kết quả thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi ra 2 đĩa CD-ROM (loại chỉ ghi 1 lần); một đĩa được lưu tại đơn vị tổ chức thi theo chế độ mật, một đĩa được gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để cập nhật kết quả thi vào phần mềm Quản lý thi.

Sau khi hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi, Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh.

Bộ Giáo dục quy định, chậm nhất ngày 25/7, các sở Giáo dục phải cập nhật Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm Quản lý thi; đồng thời, gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ theo mẫu quy định trong phần mềm quản lý thi về Cục khảo thí.

Trước ngày 15/8, các sở Giáo dục gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ.

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả, chậm nhất ngày 20/7. Hiệu trưởng các trường phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh trước ngày 27/7.

Năm 2016, kỳ thi THPT quốc gia vẫn tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Trong đó, các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

30/6/2016

Sáng từ 8h

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

1/7/2016

Sáng

Toán

180 phút

7h25

7h30

Chiều

Ngoại ngữ

90 phút

14h15

14h30

2/7/2016

Sáng

Ngữ văn

180 phút

7h25

7h30

Chiều

Vật lí

90 phút

14h15

14h30

3/7/2016

Sáng

Địa lí

180 phút

7h25

7h30

Chiều

Hóa học

90 phút

14h15

14h30

4/7/2016

Sáng

Lịch sử

180 phút

7h25

7h30

Chiều

Sinh học

90 phút

14h15

14h30

Lan Hạ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP