ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trần Công Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phương Nhi/ Chính Phủ