Tin Hà Tĩnh

Nguyên nhân khiến thu thuế, phí Hà Tĩnh giảm sút

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp sau thanh tra, số thu thuế, phí 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Hà Tỉnh chỉ ước khoảng 2.357 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, bằng 80% so với cùng kỳ.

Một góc tỉnh Hà Tĩnh.


Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh là 7.484 tỷ đồng, đạt 39% dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa 3.964 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, bằng 91% cùng kỳ (thu tiền đất 509 tỷ đồng, đạt 28% dự toán, bằng 36% cùng kỳ; thu thuế phí 3.455 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, bằng 118% cùng kỳ).

Theo phân tích, nguồn thu từ thuế phí tăng cao so với cùng kỳ nhờ khoản thu thêm 1.098 tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp sau thanh tra.

Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản thu này, số thu thuế phí những tháng đầu năm của Hà Tĩnh chỉ ước khoảng 2.357 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, bằng 80% so với cùng kỳ.

Được biết, nguyên nhân nguồn thu từ thuế phí Hà Tĩnh đạt thấp hơn so với cùng kỳ chủ yếu do nguồn thu từ doanh nghiệp nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường giảm do áp dụng chính sách giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân cũng đạt thấp do sự chững lại của thị trường mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Đặc biệt, nguồn thu xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm là 3.520 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, bằng 74% cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa hạn chế việc nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, ngành Thuế Hà Tĩnh tập trung thực hiện chính sách thuế, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Cụ thể, lũy kế đến nay, Hà Tĩnh đã giảm gần 1.350 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ cá nhân; gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất hơn 48 tỷ đồng cho gần 350 tổ chức, cá nhân; hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho gần 55.600 lượt khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt gần 2.474 tỷ đồng; giải ngân hơn 474 tỷ đồng các chương trình cho vay mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, hỗ trợ đào tạo việc làm, nhà ở xã hội (đạt 95% kế hoạch).

Để tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 (8.000 tỷ đồng), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 đã đề ra, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/5/2023 chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nội địa năm 2023.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP