Tin Hà Tĩnh

Kỷ luật nguyên chỉ huy trưởng quân sự TP Hà Tĩnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Phác, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Hà Tĩnh.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ 12, 13 và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc, xem xét kết quả giám sát tổ chức đảng và đảng viên thi hành kỷ luật đảng viên. Tại các kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Phác, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Hà Tĩnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh, ông Lê Thanh Phác đã có một số vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Phác bằng hình thức cảnh cáo.

Ảnh minh họa.


Tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Hùng, cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy: Trong thời gian giữ cương vị kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương (Nghệ An), ông Hùng đã có một số vi phạm trong tham mưu công tác quản lý tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và cá nhân.

Cũng tại kỳ hợp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét kết quả giám sát tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy và ông Lưu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Tĩnh, bên cạnh những ưu điểm còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động cho vay đối với một số nhóm đối tượng chưa bảo đảm quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Tĩnh và một số tập thể, cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP