Khu Kinh te Vung Ang tu choi cap phep mot doanh nghiep Dai Loan - Anh 1

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức trả lời vấn đề của Công ty TNHH Công trình Ju-Kao Việt Nam. Theo đó, công ty này có 100% vốn đầu tư của Đài Loan, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do tình hình hoạt động kinh doanh, công ty chuyển trụ sở vào thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, Công ty này cho biết đã nộp hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ Tp. Hà Nội vào Khu kinh tế Vũng Áng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, theo mục tiêu định hướng, thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2020 thì sẽ hạn chế các dự án đầu tư vào khu vực phi sản xuất, làm gia tăng tình trạng nhập siêu, tiêu tốn năng lượng, khai thác không gắn với chế biến.

Dự án của Ju-Kao đầu tư vào lĩnh vực phi sản xuất, thuộc hạn chế theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nên trong thời gian qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã từ chối cấp nhiều dự án như dự án của Công ty này.

Việc điều chỉnh dự án của công ty là điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án vào Khu kinh tế Vũng Áng đồng nghĩa với việc thay đổi thẩm quyền quản lý thực hiện dự án đầu tư, thay đổi các điều kiện ưu đãi, điều kiện ràng buộc nhà đầu tư khi cấp đăng ký đầu tư tại Tp. Hà Nội.

Đồng thời, liên quan đến thẩm quyền cấp và điều chỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội là cơ quan cấp đăng ký đầu tư cho Công ty trong khi đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan mà công ty nộp hồ sơ điều chỉnh đăng ký đầu tư) theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 chưa có hướng dẫn cụ thể.

Về vấn đề này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có kiến nghị về vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án như trên. Tuy nhiên, đến nay chưa có phản hồi từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên Ban Quản lý chưa có cơ sở để thực hiện.

“Căn cứ tình hình phát triển thực tế tại Khu kinh tế Vũng Áng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận thấy thời điểm hiện nay việc tiếp nhận, cấp mới các dự án có mục tiêu như của Công ty là chưa được ưu tiên trong việc thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng”, văn bản nêu.

Do vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết việc chưa điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thay đổi địa điểm thực hiện dự án từ Tp. Hà Nội đến Khu kinh tế Vũng Áng của công ty là “phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành”.

Bạch Dương