Tin

Hồng Lĩnh: Phạt 43 cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2015 đến nay, Ban chỉ đạo ATTP thị xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra VSATTP như: đảm bảo VSATTP tết Nguyên đán Ất Mùi, tháng hành động vì chất lượng VSATTP, đảm bảo VSATTP Tết Trung thu, các dịp lễ hội,… Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP tỉnh theo dõi và chỉ đạo tuyến xã, phường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra đã xử phạt 43 cơ sở vi phạm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hatinh24h 01

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại  cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Kết quả kiểm tra được 362 cơ sở trên tổng số 644 cơ sở, trong đó có 319 cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm, xử phạt 43 cơ sở vi phạm không đảm bảo ATTP, tỷ lệ các cơ sở vi phạm 12%, số cơ sở bị phạt tiền: 34 cơ sở (với số tiền phạt: 29.600.000 đồng). Do các cơ sở chủ yếu là nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố nên chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức ATTP, quy định về thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Trong 3 tháng cuối năm 2015, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã sẽ thường xuyên kiểm tra cùng với thanh kiểm tra là các biện pháp hỗ trợ các cơ sở về vấn đề ATTP và xây dựng cơ chế phối hợp trên cơ sở các qui định của Nhà nước; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức về ATTP từ đó có hành vi đúng đắn trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn./.

Sỹ Tuấn / Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP