Trong nước

Hỗ trợ lãi suất 4%/năm cho các đối tượng vay vốn tại các tổ chức tín dụng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Theo đó, tỉnh đồng ý trích ngân sách hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng vay vốn các tổ chức tín dụng trên địa bàn để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn và các doanh nghiệp sản xuất trong một số lĩnh vực nhằm góp phần phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.


Đối tượng được hỗ trợ lãi suất lần này là các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất có phương án, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất thiết bị điện, máy chuyên dụng (máy nông nghiệp, lâm nghiêp), dệt, may, các sản phẩm từ mây, tre, nứa, giấy và sản phẩm từ giấy.


Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng cho các khoản cho vay mới ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2011 đến 31/12/2011.


Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ từ khi giải ngân và kết thúc vào 31/3/2012. Mức hỗ trợ lãi suất là 4%/năm (1%/3 tháng) tính trên số tiền vay và thời hạn vay thực tế nằm trong khoảng thời gian hỗ trợ.


Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay theo đúng quy định; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, trực tiếp kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tổng hợp quyết toán báo cáo Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh để kiểm tra, giám sát tình hình hỗ trợ lãi suất, đảm bảo nguồn vốn HTLS đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP