Các Sở - Ban - Ngành

Hải quan Hà Tĩnh: Cải cách, hiện đại hóa tăng thu ngân sách

Giảm thời gian thông quan bằng cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, là một trong những giải pháp được Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai có hiệu quả.

hatinh24h 01
Thực tế cho thấy, cải cách và hiện đại hóa hải quan đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và được cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước tin tưởng, tham gia.

Kết quả thực hiện thủ tục hải quan tại Hà Tĩnh tăng nhanh qua từng năm. Từ năm 2012 đến tháng 7/2015,  Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện thủ tục hải quan cho khoảng 25.000 tờ khai với tổng kim ngạch gần 10 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện thông quan cho trên 5.300 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nộp ngân sách nhà nước 3.500 tỷ đồng, đạt 64,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; 53,8% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao và đạt 46,7% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Hầu hết các tờ khai đều được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi thông qua hệ thống thông quan điện tử.

Theo đó cải cách và hiện đại hóa Hải quan không chỉ giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, nhất là tại các khu kinh tế luôn được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác… mà còn tăng thu ngân sách nhà nước.

Tuệ Trang/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP